Forskning, artiklar och bloggar

Lite kort om Autism
(autistiskt syndrom, Kanners syndrom, infantil autism)

Autism är något man kan födas med eller som förvärvas tidigt, med symtom som oftast visar sig före treårsåldern. Andra funktionsnedsättningar som ofta förekommer ihop med autism kan vara utvecklingsstörning, epilepsi, syn- och hörselskador.

Autism är en av diagnoserna inom autismspektrumet som också omfattar Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning.

Det var när barnläkaren Leo Kanner 1943 publicerade en artikel om en grupp barn med vad han kallade autistiska störningar i den känslomässiga utvecklingen, eller tidig infantil autism, som intresset för autism vaknade. Sedan dess har definitionen av autism utvecklats och breddats men resultaten från Kanners studier ligger fortfarande till grund för kunskapen om kärnsymtomen vid autism. Autism kommer av det grekiska ordet autos, som betyder själv.

För att ett barn ska få diagnosen autism krävs genomgripande och kvalitativa begränsningar inom tre huvudområden (man brukar kalla denna indelning för Wings triad, efter forskaren Lorna Wings studier om autism på 70-talet);

* förmågan till social interaktion,
* förmågan till ömsesidig kommunikation,
* föreställningsförmågan vilket påverkar fantasi, lek, beteenden och intressen.

Begränsningarna ska vara så allvarliga att de påverkar barnets vardag och symtomen på autism ska ha visat sig före tre års ålder.

Källa: Autism och Aspbergerförbundet

Artiklar

Intressanta nyhetsartiklar på svenska om autism, Asperger, AST, personer och verksamheter inom området kommunikationsnedsättning.

Bloggar om autism och annat

Intressanta bloggar av personer som själva har eller lever nära någon med autism/Aspberger/AST.

Länkar

Länkar till andra sidor på nätet där det finns en hel del information inom området som kan vara intressant att läsa, diskutera om, bli hjälpt av och ta in.

Intressanta människor

Intressanta människor som kan vara värda att titta närmare på som alla har en härlig syn på världen och verkligheten.